Не суди и не лути се на луѓето. Што и да ти направат, не мрази никого. Секој постапува онака, како што е научен, каков што има карактер. Немаат многумина добрина и расудување.

Старец Јероним Егински