16 200 денови живот

Ако за миг се свртиме околу и погледнете,ќе забележиме дека ние често го трошиме животот на расправии, на неразјаснети односи, небитни проблеми итн. Тогаш ќе се ужасниме од фактот дека животот ни поминал!  А ете потребно е да ги цениме не само часовите, туку , дури и минутите на радост и среќа. Целиот човечки живот е се на сѐ –  25 550 денови за 70 години. Од таа сума на денови, треба да ги извадиме – раното детство(бессознание) и уште 1/3 од нашиот живот, која поминува во сон. Се добива до прилика 16 200 денови!

Само помислете за миг, дека понекогаш денот можеме да го проживееме  и да  не го забележиме. Ете, колку е мал нашиот живот на земјава… Не смееме да го одложуваме животот на “после”.  Потребно е секој ден да го користиме, за да се радуваме и да ги радуваме најблиските, за да после не ви биде «измачувачки болно, за бесцелно поминатите години»

Свештеник Павел Гумеров

 

Превод: Ирена Арсова