14 februari 2015

Високоумието се гледа и од тоа, што  ти мислиш дека го љубиш Бога, а само мислиш дека Го љубиш Бога. Кој Го љуби Бога, го љуби и ближниот… Кој Го љуби Бога, и илјада навреди во ден да прими, не се раздразнува и не се срди, не го губи внатрешниот мир, со него не се случува наеднаш да избувне одвнатре, што од вознемиреност не ќе може ни да се моли, како што се случува со тебе. Исто така, од самата борба со помислите која ја доживуваш, можеш да се убедиш, дека тебе само ти се чини дека Го љубиш Бога.

Преп. Амвросиј