11 mart

Ме прашуваш за останатата шеснаесет годишна сирачка после починатата внука Тавифа: дали да ја земете „кај себе“ како што ви предлага Губарев, или да не ја земате? Сподред мене: треба да ја земете. А за нејзината сирачка судбина Господ ќе ви испрати благослов и ќе ве награди за грижата.
Преп. Иларион