1 април 2015

Верувам, дека ги немаш неопходните добродетели за спасение: смирение и трпение; учи се на нив. Зашто вистински е Бог, Кој рекол: „барајте и ќе најдете, просете и ќе ви се даде“ (Мт. 7, 7). А ако ти го даде тоа добро, ти не би Го ни барала и би паднала во гордост. Значи смирувај се и моли се: „Господи, Исусе Христе, сине Божји, помилуј ме грешната“. И ќе се среди сè и кај тебе. Сè што е потребно, во свое време ќе го даде Бог.

Преп. Анатолиј