09 mart

Добро дело не е секое добро дело, а само тоа добро дело кое се прави заради Бога. Надворешноста на делото не е негова суштина, Бог гледа на срцето. Колку треба да се смириме, кога ќе видиме дека во секое добро дело се замешува некоја страст.
Преп. Никон