6 ноември 2014

Под зборот „свет“ подразбираме сè она што е подложно на страсти, што е далечно од Бога. Нам ни е добро. Слава Богу! Ние живееме во пустината на светот – можеме да одиме во црква, можеме да поразговараме со истомисленици. Слава Богу!

Преп. Никон