6 december 2014

Не приврзувајте го срцето кон светската суета. Особено за време на молитвата оставете ги сите секојдневни помисли. После молитвата, домашна или црковна, за да се зачува молитвеното, умилното расположение на душата, неопходно е молчание. Некогаш само еден збор, навидум незначителен може да го наруши и да го исплаши како врапче, умилението од нашата душа.
Преп. Никон