24 december 2014

Силата на страдањата не е во големината на самите страдања, а во тоа, како човек ги поднесува тие страдања. Некогаш, навидум најништожни околности му предизвикуваат на човек најголема тага. Треба да сочувствуваме. Една, навидум иста работа, на различни луѓе им причинува различен степен на страдања. Зависи од тоа, како човек ги прима.

Преп. Никон