18 ноември 2014

Молитвата е храна на душата. Не истоштувајте ја душата со глад, подобро е вашето тело да гладува. Никого не осудувајте, на сите простувајте им. Сметајте се за полоши од сите на светот, и ќе се спасите. Колку што може повеќе премолчувајте.

Преп. Јосиф