Проповед за празникот ИВАНДЕН

Проповед по повод празникот Раѓање на Свети Јован Крстител – ИВАНДЕН одржана на ден 7 јули 2013 година.

Проповед по повод Празникот Раѓање на Свети Јован Крстител – ИВАНДЕН