Vassa Larin

vassa larin

Редефинирање на „успехот“

„ А Исус, кога ги повика, им рече: Знаете дека оние,што се сметаат за кнезови народни, господарат над нив, и управниците управуваат над нив. Но меѓу вас нека не биде така; а кој…