Свештеник Јован Валентин Истрати

Претворање на човекот во ѕвер

XXI век, е безусловно век на информатичката технологија. Андре Малро говорел, дека овој век ќе биде или мистичен, или воопшто ќе го нема. Чекаме да видиме.