Догматика

borce-1

Христијанските символи и нивниот првобитен облик – Асистент м-р Борче Грамбозов

Еден од начините на постоење на Црквата, е исповедањето на нејзината вера како специфично знаење кое ја разликува истата од другите постоечките религии. Во контекст на ова тврдење, би го нагласил толкувањето или…

voznesenie

Генеза на православната догма – М-р Борче Грамбозов, Асистент на Богословскиот факултет во Скопје

Во просторот на Црквата не ретко одекнува следната мисла: темите кои се поврзуваат со догмите се нешто неразбирливо, ‘’високо’’ и тешко, па затоа и не привлекуваат голем интерес. Ние сакаме практични работи кои…

luka

Православното почитување на Мајката Божја – Свети Јован Шангајски

1. Исповедање на Мајката Божја за време на нејзиниот овоземен живот Од апостолските времиња па сè до денес, сите кои вистински Го сакаат Христа, ја почитуваат Онаа која Го родила, пораснала и заштитувала…

Borce-Grambozov

Дали Христос е „човечки’’ прототип на целото човештво? – Асистент м-р Борче Грамбозов

Теологот Борче Грамбозов, асистент на Богословскиот факултет во Скопје и докторант на Аристотели Универзитетот во Солун го толкува Коментарот на Евангелието според Јован (‘Υπόμνημα εἰς τὸ κατὰ ‘Ιωάννην) на Св. Кирил Александриски: Логосот…

borce-1

Милоста Божја (το έλεος του Θεού – the clemency) кон човекот, во списите на Светите Отци, преку вочовечувањето на Синот

Проф. м-р Борче Грамбозов, докторант на Аристотели универзитетот во Солун беше еден од учесниците на меѓународната конференција „Свети Климент Охридски-Милоста и милосрдието во библијата и во црквата“, која се одржа од 20 до…