човечност

marathon, help

Христијански маратон

Секој има некоја своја трка. Натпреварувањето е особина на многумина. Многумина, заради претицување погазиле разни кодекси. Или заборавиле на другиот. Сите трчаат маратони. Брзаат. Се туркаат. Но се гледаат само себеси како победници…

Фјодор Михајлович Достоевски

За човекот – Фјодор Михајлович Достоевски (I дел)

  Во зборникот „Златни цитати“, во издаваштво на Сретенскиот манастир, е направен обид да се соберат најпознатите и најзначајни мисли од Фјодор Михајлович Достоевски, кои тој ги ставил во устата на неговите херои…