Андреј Музољф

Кои гревови се нарекуваат смртни?

Според зборовите на Свети Теофан Затворник, смртен грев е оној грев, кој му го одзема на човекот моралниот живот. Кон овие гревови, можеме да го сметаме сето она, што нас не одделува од…