Издавачка дејност

The Eight Day / 8-ми Ден

Излезе новиот 60-ти број на списанието на Австралиско-Новозеландската Епархија „8-ми Ден“, за месеците Јануари-Март, 2016 г.

000_KolazVISTINA

Вистина стари броеви

8 Ден/ The Eight Day

Излезе новиот 58 број, од Епархиско списание на Австралиско-Новозеландската епархија, Јули- Септември, 2015 г.

Излезе новото епархиско списание „8-ми Ден“/„The Eight Day“

Го приложуваме последниот број од епархиското списание на Австралиско-Новозеландската епархија „8-ми Ден“/„The Eight Day“, кое што излегува на секои три месеци.