Што не е јасно? Вековните аспирации врз Македонската територија, нација, јазик, црква и историја