Молитва на срцето

Молитвата не е теорија која некој ја учи на школо. Молитвата на срцето, која е молитва направена со свесноста на срцето, е дар на Светиот Дух… оној што го љуби Бог со цела своја душа, со цела своја сила, и со цело свое срце, ќе биде опремен со дарот на молитва на срцето и дарот на светите солзи.

Старец Паисиј од Сихла

Превод: Д. Б.