ВТОРА АУДИЦИЈА

С В Е Т А  М И Т Р О П О Л И Ј А – Б И Т О Л А
О р г а н и з и р а
В Т О Р А
А У Д И Ц И Ј А
За курс по источно-црковно пеење

За сите заинтересирани, истата ќе се одржи во сабота на 17-ти септември 2016г., со почеток од 11-13 часот во просториите на Старата Битолска Богословија (Пелагонка 2, зад градската Библиотека). За повеќе информации, можете да преминете на следните линкови:

Курс по источно црковно пеење.

ПРВА АУДИЦИЈА

Точната местоположба на местото, можете да ја видите на линкот подолу:

vioxft
Старата Битолска Богословија