Штитот на св. Патрик: Молитвата на Еленот

I arise today
Through a mighty strength, the invocation of the Trinity,
Through a belief in the Threeness,
Through confession of the Oneness
Of the Creator of creation.

I arise today
Through the strength of Christ’s birth and His baptism,
Through the strength of His crucifixion and His burial,
Through the strength of His resurrection and His ascension,
Through the strength of His descent for the judgment of doom.

I arise today
Through the strength of the love of cherubim,
In obedience of angels,
In service of archangels,
In the hope of resurrection to meet with reward,
In the prayers of patriarchs,
In preachings of the apostles,
In faiths of confessors,
In innocence of virgins,
In deeds of righteous men.

I arise today
Through the strength of heaven;
Light of the sun,
Splendor of fire,
Speed of lightning,
Swiftness of the wind,
Depth of the sea,
Stability of the earth,
Firmness of the rock.

I arise today
Through God’s strength to pilot me;
God’s might to uphold me,
God’s wisdom to guide me,
God’s eye to look before me,
God’s ear to hear me,
God’s word to speak for me,
God’s hand to guard me,
God’s way to lie before me,
God’s shield to protect me,
God’s hosts to save me
From snares of the devil,
From temptations of vices,
From every one who desires me ill,
Afar and anear,
Alone or in a mulitude.

I summon today all these powers between me and evil,
Against every cruel merciless power that opposes my body and soul,
Against incantations of false prophets,
Against black laws of pagandom,
Against false laws of heretics,
Against craft of idolatry,
Against spells of women and smiths and wizards,
Against every knowledge that corrupts man’s body and soul.
Christ shield me today
Against poison, against burning,
Against drowning, against wounding,
So that reward may come to me in abundance.

Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of every man who speaks of me,
Christ in the eye that sees me,
Christ in the ear that hears me.

I arise today
Through a mighty strength, the invocation of the Trinity,
Through a belief in the Threeness,
Through a confession of the Oneness
Of the Creator of creation

St. Patrick (ca. 377)

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JmDBNUyGa08[/youtube]

Химната на св. Патрик: Молитвата на еленот

Станувам денес со голема сила,
Повикувајќи кон Троицата,
верувајќи во Троичноста,
исповедувајќи го Единството
на Творецот на сета твар.

Станувам денес
со силата на Христос и Неговото Крштение,
со силата на Неговото Распетие и Погребение,
со силата на Неговото Воскресение и Вознесение,
со Силата на Неговото пришествие на последниот Суд.

Станувам денес,
во љубовта на Херувимите,
во послушанието на Ангелите,
во службата на Архангелите,
во надежта на наградата на воскресението,
во молитвите на Патријарсите,
во проповедта на Апостолите,
во верата на Исповедниците,
во непорочноста на Девствениците,
во делата на ПРаведниците.

Станувам денес,
во силата на Небото,
светлината на Сонцето,
Сјајот на Месецот,
славата на Огнот,
брзината на Молњата,
поривот на Ветрот,
длабочината на морето,
постојаноста на Земјата,
крепоста на Каменот.

Станувам денес,
со Божјата сила, која ме води,
со Божјата моќ, која ме поткрепува,
со Божјата мудорст, која ме упатувам,
со Божјото око, кое ме запазува,
со Божјото уво, кое ме слуша,
со Божјото слово, кое ми зборува,
со Божјата дланка, која ме чува,
со Божјиот пат, кој ми претстои мене,
со Божјиот штит, кој ме заштитува,
Божјото воинство, кое ме сочувува
од демонските замки,
од скверни искушенија,
од похотите на природата,
од сите кои ми посакуваат зло,
далечни и блиски,
единствени и разделени.

Ги призивам сега,
сите тие сили да ме заштитат
од се, што без милост се крева
против мојата душа и тело,
од клетвите на лажните пророци,
од злобните совети на јазичниците,
од измамата на идолопоклонството,
од злобното магеспништво,
од тоа знаење, што ги погубува душата и телото.

Христос ме заштитува
од јадот и огнот,
од потопи и рани
за да ми подари богатство во изобилие.

Христос е со мене,
Христос е пред мене, Христос е зад мене,
Христос е во мене, под и над мене,
Христос е оддесно, Христос е одлево,
Каде што лежам, каде што стојам и седам,
Христос е во срцата на оние што мислат за мене,
Христос е во устата на оние што зборуваат за мене,
Христос е во очите на оние кои ме гледаат,
Христос е во ушите на оние кои ме слушаат.

Станувам денес со големата сила
на повикувањето кон Троица,
со вера во Троичноста, исповедање на Единството,
на Творецот на сета твар.
Спасението е од Господ.
Спасението е од Господ.
Спасението е од Христос.
Спасението Твое, Господи,
секогаш да биде со нас.
Амин!