Колку крилја имаат ангелите?

Од разговор со духовникот:

— Колку крилја имаат ангелите?
— По две крила.
— А Серафимите?
— Шест.
— А човекот колку има?
— Отец, не знам.
— А човекот — колку сака. Колку љубов – толку и крилја.

Архимандрит Иполит (Халин)