Јаремот Мој е Благ, и бремето Мое е лесно (Mт. 11, 30)

Не бидете премногу строги. Прекумерната строгост е опасна. Таа ја запира душата само на надворешниот подвиг, не давајќи длабочина. Бидете помеки, не трчајте по надворешните правила. Мислено разговарајте со Господ и со светиите. Трудете се да не бидете учители, туку меко да си поткажувате еден со друг, да се исправате. Бидете прости и искрени. Зашто светот е толку Божји… Погледнете наоколу – сета твар Му благодари на Господ. И вие така живеејте – во мир со Бога.

Старец Николај Гурјанов