Да бидеме христијани – отец Серафим Роуз

Нашето време е многу опасно, а за оние што стапуваат во Православие – двојно, зашто многу е лесно да се падне во „духовно шарлатанство“, т. е., надворешно во се да ги подражаваме православните, дури да се гордееме со својата „сеправилна“ позиција, а во душата да остануваме непроменети, без да растеме во верата, и да припаѓаме главно на овој свет, кој се гради на антихристијанството.

Јеромонах Серафим Роуз