3 januari 2015

Секое добро дело и нашата вера треба да бидат испитани. Испитувањето се врши со маки.

Преп. Никон