3 април 2015

Овие добродетели: мудрост, целомудрие, храброст, и правда, се добродетелите со кои човек треба да се огради, за да ги отстрани и победи трите главни страсти: сластољубие, славољубие и среброљубие. Про отстранувањето на секоја од тие страсти треба да се има и богомудар разум, и голема решителност… На мудроста ѝ се својствени не само остроумноста, но и далекувидноста, предвидливоста, и заедно искуството, како да се постапи.
Преп. Амвросиј