24 februari 2015

Пишуваш, дека жалиш за тоа што немаш солзи за очистување на твоите гревови – солзите се дар Божји, кој, како и сите духовни дарови, се раѓа од смирението, но пред време да се бараат високи дарови, без претходно да се очистиме и да се подготвиме за ова смирено делание, со исполнување на божествените Христови заповеди и трпеливо носење на маките, не само што не е полезно, туку е и штетно.

Преп. Макариј