19 mart

… За излишноста на давачките, според можноста на силите ние треба… да се трудиме да се однесуваме повнимателно, а за недостигањето да се надеваме и да бидеме благонадежни на Сеопштиот Промислител, Господ наш Исус Христос – нашиот Промислувач и Искупител!
Преп. Лев