17 mart

Вас совеста не може да ве прекорува за имање на распадливи пари, ако вие владеете со нив, а не тие со вас; како да владеете со нив, мислам дека ви е доволно познато.
Преп. Макариј