05 mart

… Правете добро, оддалечувајте се од злото – најпрвин од страв Божји, а потоа ќе дојдете и до љубовта Божја…

Преп. Макариј