05 април 2015

Тоа што луѓето пишуваат клевети против вас, и што вие ги примате оние што не треба, не треба да ве вознемирува. Зашто не му пишува на секого на чело кој е и каков е.
Преп. Јосиф