Состанок со Свештеничкото намесничко собрание во Прилеп

Состанокот на свештеничкото собрание за Прилеп, се одржа на 05.11.2014 г, во просториите на храмот св. Благовештение во Прилеп. На состанокот беа присутни сите свештеници од Прилепското Архиерејско намесништво, со исклучок на оние што беа зафатени на својата парохиска должност.

На состанокот беше предложен и одобрен следниов

Дневен Ред:

– Молитва и отворање на Собранието;
– Свикување на парохиски собранија;
– Проблеми со денационализиреаниот имот;
– Инвентарна книга на црквите припарохиите;
– Дисциплината на свештениците;
– Еднообразното богослужение.

Дневниот ред беше прифатен.