30 noemvri 2014

Кога некој извршува келијно правило и за време на правилото почувствува посебно расположение на духот за Исусова молитва, или за поука од некој дел од Светото Писмо, тогаш може да го одложи за некое време келијното правило, и да се зафати со едното од горенаведените работи. Така нè учат опитните отци.

Преп. Амвросиј