2 december 2014

Не секој може да застане на молитва во текот на денот. Но да се принудува на молитва, макар и мисловна, меѓу луѓето, може секој. Може да се започнува и да се завршува секое дело и обврска со вознесување на умот кон Бога. Неполезен е ладниот однос кон молитвата. „Се намоли, исчита тоа што требаше, и сега си слободен. Ја отслужи својата обврзаност“. Таквата молитва не дава благи плодови.
Преп. Никон