19 октомври 2014

Остави ја детската малодушност: станува збор за сериозна работа –за душата твоја, за бесконечното Царство, што го изгубил твојот непријател, ѓаволот. Сите небесни сили гледаат како се бориш со кнезот на овој свет, и го молат Седржителот да ти помогне. И ќе помогне Тој, само не унивај! Блиску е Господ!

Преп. Анатолиј