1 december 2014

Подобро е да не го прочитаме целото молитвено правило, заради недостаток на време, но да го прочитаме со внимание. Страшни се зборовите кажани во Светото Писмо: Проклет да е секој кој го извршува Божјото дело со небрежност (Јер. 48, 10).
Преп. Никон