задгробен живот

serafim rose

Од Писмата на отец Серафим Роуз – 6-то Писмо (за задгробниот живот)

  Четврток, 3 октомври, 1963 г. Драга Алисон! Мислам дека се сетив, кога ми раскажуваше за привиденија и слични работи, во едно писмо пред неколку години, но не се сеќавам што ти напишав…

Vasiliy Rozdyanko

Како престанав да пијам – епископ Василиј Родзјанко

…И така, останав сам во огромниот дом. Некогаш тоа беше полн дом, и сега празнина, никој. Секако, во такви услови не можев да спијам, и само седев, се молев и воопшто не знаев…