војна

94

Малечки сведоци на големи ужаси – Војната во дневниците на децата / 9 Мај

Во 2015 г., неделникот „Аргументи и факти“ објави уникатен зборник „Детска книга за војната. Дневници 1941-1945 г“, во кого се собрани дневници од децата, кои се нашле во гетата и логорите на Ленинградската…