првороден грев

Зошто постојат болестите

Дали болестите ги создал Бог? Веднаш ќе кажеме, дека Бог не треба да го сметаме за извор на болестите, страдањата и смртта. Сведоштво за тоа наоѓаме во Светото Писмо: Бог не ја соѕдал…

jehovinisvedoci

За крштевањето на младенците. За називот „Јеховини сведоци“ – Спор со Јеховини Сведоци (IV)

За крштевањето на младенците Јеховин сведок: Јас би сакал да го разгледаме прашањето за крштевањето на младенците.