првороден грев

Зошто постојат болестите

Дали болестите ги создал Бог? Веднаш ќе кажеме, дека Бог не треба да го сметаме за извор на болестите, страдањата и смртта. Сведоштво за тоа наоѓаме во Светото Писмо: Бог не ја соѕдал…