протоереј Љупче Петрески

masks

СУРАТИ

Прочка идет. Благден. Не думам за празнувањето поганско ами за христијанското, правото. Не думам за „преправањето“, она кога народецот мој туѓи сурати навира, се обезличува и душата си ја погани со безделија скверни,…