Православна Црква

denispozdnyaev

За Црквата во Хонгконг – ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ

Дали е позната Православната Црква во Хонгконг? Каков е животот во православната парохија во „Азијатскиот град од светот“? Како се поврзани судбините на Кинеската Православна Црква и Хонгконг?