подвиг

dc4744115ea1ec83665933ace17ddc0d

Од каде да започнам? – за унинието и истрајноста во подвигот

Тежок е подвигот на спасение на душата, но тој се олеснува со помошта Божја и нашата усрдност, по чија сила, неотстапно работејќи, постепено ќе постигнеме успех, каков што не сме ни очекувале. Еден…