пекол

heaven_and_hell_sign-t2

Рај и пекол – приказна

Еднаш, еден добар човек разговарал со Бога. Тој го прашал: – Господи, би сакал да знам што е тоа Рај и што е тоа Пекол.