ПБФ

Faks.Nauchna28

ПБФ „Свети Климент Охридски“ – Скопје: Научен собир „ПРЕДАНИЕ И МИСИЈА“ (I дел)

  Под раководство на Проф. д-р о. Милан Ѓорѓевиќ, продекан за наука и меѓународна соработка, Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје беше  организатор на  Научниот собир по повод јубилеите – 40 години од основањето…

naslovna

„Православен благовесник“ – труд на студентите на Богословскиот Факултет

„Православен благовесник“ е списание кое е плод на студентите при ПБФ „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Исполнето со разновидна, современа и богословска содржина, ја истакнува жедта на студентите за повисоки дострели и стекнувања…