Патријарх Алексеј II

al3

Завет на Патријархот Алексеј до младите

Драги мои! Јас имам 62 години. Вие, имате речиси три пати помалку. Очигледно, дека вие ќе живеете во свет, кој многу ќе се разликува од светот, во кој јас го поминав сиот свој…