Митрополит Антониј (Паканич)

Три основни грешки кои ги прават верниците на празникот Преображение

Првата грешка, која се повторува секоја година од страна на верниците, е тоа што главен акцент ставаат, нè на Христос Кој се Преобрази, туку на грозјето кое се принесува за осветување. Нема ништо…