малцинства

homosexualisam

Нееднаква еднаквост – стратегија на хомосексуалните законодавства

Зошто е опасен Законот за работни односи, кој ги застапува правата на хомосексуалците? 12 ноември, 2015 г., Врховниот Суд на Украина на петтиот обид го прими новиот Кодекс за работни односи, во кого…