Голем Град

37090792

(ПРЕТ)ПОСЛЕДНИОТ ЖИТЕЛ НА ГОЛЕМ ГРАД

Според делото на Миливоје М. Јовановиќ МОНАХ КАЛИСТ Биографија             Добривоје Милуновиќ, подоцна монах Калист е роден 1896 година  во село Каоник, до Крушевац во Р. Србија. Потекнува од скромно, работничко, побожно семејство,…