Дионисиј Ареопагит

kurbinovo oplakuvanje

Како изгледала Пресвета Богородица

„ Сведочам пред Бога, дека освен Самиот Бог, нема ништо во вселената, во толкава мера исполнето со Божествена сила и благодат. Никој од луѓето не може да го достигне со својот ум она,…