Австралиско-Новозеландска епархија

Излезе новото епархиско списание „8-ми Ден“/„The Eight Day“

Го приложуваме последниот број од епархиското списание на Австралиско-Новозеландската епархија „8-ми Ден“/„The Eight Day“, кое што излегува на секои три месеци.